Gullgraving

Sorter etter:
Gullgraving i dag kan gjøres med enkelt utstyr, enten om det skal foregå i elv, skog, grustak eller under vann. Gullgravings utstyr som brukes til dette involverer metalldetektorer, vaskepanne / gullpanne for gullvasking, pumper.