Conibear - Slagfeller

Sorter etter:

Vårt utvalg av conibear slagfeller. Dette er kvalitetsfeller som brukes til fangst av ulike typer pelsvilt, blant annet mårdyr som røyskatt, mink og mår men også bever. Størrelsen på fella tilpasses viltet du ønsker å fange. 120 feller er ofte brukt som mårfeller, minkfeller og passer bra med våre komplette bakkefeller for mår og mink. 160 slagfeller egner seg for mårdyr som røyskatt, mår og mink. 330 slagfeller egner seg som beverfeller.