Killer-B Feller

Sorter etter:
Killer B Fangstmann.no eget merke. Dette er feller siktet mot fellefangst av blant annet Mår, mink og røyskatt. Utvalget består av variasjon av drepende feller som kan brukes som bakkefeller eller til montering i trær.