Oppspenning av sammenleggbar Grevlingfelle / revefelle

Oppspenning av sammenleggbar Grevlingfelle / revefelle - Fangstmann.no
Artikler

Her får du Instruksjoner for oppspenning av sammenleggbar Grevlingfelle / revefelle. Først kommer en oversikt over deler av fellen med kort forklaring av bruk før vi går mer inn i dybden av montering av fella, trampe platen og dens utløsermekanisme.

Deler som følger med i fellen:Deler til sammenleggbar felle

2 stk bolter med mutter til montering på feller

2 stk Vingmuttere for rammemonteringen av fellen.

2 stk splinter til bruk ved sikring av trampe plate  | 1 backup splint

1 stk rund monteringsskive for å sikre montering av trampeplate. 

 

Instruksjoner:

Bolten med mutter monteres på dørplaten slik at utløserarmen kan holde døren oppe.

For å spenne opp buret er det i rammeverket på fellen, på baksiden av skinnene til dørene, noen holdere som rammen på buret skal inni slik at buret står oppreist av seg selv. Vi benytter oss av 2 vingemuttere, 1 på hver langside av fellen, disse låser hele rammeverket sammen. 

Plasseringen av vingemutterne ser du på det første bilde markert i rødt med tallet 2, ovenfor. 


Trampeplaten har en arm som går i underkant og som stikker ut på hver sin side.
Den vinklede siden av denne armen skal trees (fra innsiden av buret) ut gjennom et hull i siden av buret og skal peke opp i mot utløserpinnen som går langs med hele siden av buret. 


På motsatt side av utløsermekanismen skal armen som går fra utløser platen tres igjennom et hull slik at vi kan sikre trampeplaten med en splint og en monteringsskive slik vist på bildet nedenfor.

Splint og monteringsskive sikrer trampeplaten

Bilde: trampe plate sikret med en splint og monteringsskive.


Når trampe platen er sikret, kan vi spenne fellen opp ved å lene utløserarmen fra trampe platen og utløserpinnen som holder dørene opp imot hverandre slik at når et dyr tråkker på trampe platen vil spenningen i utløserarmen fra trampe platen skli til siden og dørene slåes igjen.
Enkelt forklart: utløserpinnen som holder dørene skal på innsiden av utløserarmen som går fra trampe platen slik vist på bildet lenger ned.

Fallemene balanseres på utløserarmen ved bruk av bolter

Slik balanseres dørene på utløserpinnen som går langs med hele buret.

Fordel med denne fellen er at den kan tilpasse med flate kontaktpunkter på utløsermekanismen. Godt eksempel på flate kontaktpunkter på utløsermekanismer ser du på bildet under her på vår Grevlingfelle med åtekammer.

Grevlingfelle med åtekammer flate kontaktpunkter på utløsermekanisme

Relaterte artikler