Oppspenning av Sammenleggbar Kattefelle / Kattefelle XL

Oppspenning av Sammenleggbar Kattefelle / Kattefelle XL
Artikler

Intstruksjoner

  1. Unngå Skarpe Kanter Under Montering: Vær forsiktig så du ikke skader deg på skarpe kanter når du setter sammen fellen.

  2. Hold Bruksområdet Rent: Kattefellen kan spyles ren ved rengjøring.

  3. Sjekk for Skadede Deler: Før du bruker produktet, sjekk at det fungerer riktig og kan utføre sin tiltenkte funksjon. Se etter skadede deler og andre forhold som kan påvirke drift. Bytt ut eller reparer skadede eller slitte deler umiddelbart.

  4. Vær Svært Forsiktig Når du Transporterer Dyret i Fellen: Vær oppmerksom på at dyret kan bite eller klore hvis du planlegger å bære fellen med dyret inni.

  5. Ikke La Barn Stå eller Klatre på Dyrefellen.

  6. Ikke Plasser Fellen på en Treflate eller Andre Flater som du ikke ønsker riper på.

  7. Plasser Åtet Mellom Utløserplaten og Bakdøren: Åtet bør være langt nok unna sidene slik at det ikke kan nås fra utsiden. Ikke plasser åte på utløserplaten.

  8. Sjekk Fellen Minst Én Gang Daglig etter at den er Satt: Innesperrede dyr kan lide av stress og bør behandles humant.

Operasjonsinstruksjoner for Fellen

Trinn 1: Fellen kommer flatpakket. Løsne båndene for å åpne den.

Trinn 2: Mens du folder ut fellen, sørg for at utløserplaten i midten av fellen er på gulvet. Dette er platen som vil utløse fellens dør.

Trinn 3: Brett ut armene og fest dem.

Trinn 4: En liten U-formet wirelås kan settes inn gjennom de angitte hullene og dørringene for å sikre at bakdøren ikke åpner seg utilsiktet.

Trinn 5: Haken på høyre side går gjennom metallplaten inne i fellen, mens haken på venstre side festes til fjærklipsen. Stangen hektes på U-bøyde fjærklips, mens L-formet metallkrok går på døren når den er i spent posisjon.

Trinn 6: Når fellen er riktig satt, vil stangen løfte metallplaten omtrent 5 cm. Legg noe åte like forbi platen slik at skadedyret går forbi platen og blir fanget i buret uten skade. Det er håndtak på toppen av buret slik at du kan bære skadedyret uten kontakt.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, ta kontakt med oss!

Relaterte artikler