MÅR OG MINK SOM SKYR FELLER

MÅR OG MINK SOM SKYR FELLER - Fangstmann.no
Artikler

Hva gjør du når måren eller minken  ikke vil gå i fella?

Det er selvfølgelig mange variabler her og noen ganger bare vil det seg ikke. Selv favorittplassen som alltid leverer kan slutte å fungere som normalt på uforklarlig vis. Hvorfor? Naturen kan være lunefull og uforutsigbar. Slik er det bare. Alt går i sykluser i naturen. Viltbestander svinger, været er ikke nødvendigvis likt fra det ene året til det andre, det ene året kan det være fullmåne i starten av november og året etter er det i slutten av måneden osv. Alt dette kan man kanskje ikke gjøre så mye med, men når, hvor og hvordan vi setter fellene kan vi gjøre noe med.


Vi kommer i denne artikkelen ikke til å gå fullstendig i dybden på alt du må tenke på når du skal sette feller for å fange mår eller mink med valg av feller og plassering osv, men vi ser litt nærmere på hva du kan gjøre dersom du har plassert en felle som viser seg og ikke levere.


Det er flere ting du bør vurdere dersom du opplever at dyrene vegrer seg for å gå i fella.

- Plassering av felle

- Er fellen riktig satt opp?

- Adkomst til fellen

- Luktbilde

  Plassering av felle

  For det første er det viktig å være tidlig ute med å plassere fellene dine slik at disse blir en naturlig del av terrenget de står i og dyrene blir vant til at fellene står der. Når det gjelder selve plasseringen av fellene må du se an terrenget rundt deg. Hvilke muligheter har du?

  Enten du har plassert en trefelle eller en bakkefelle er det viktig at denne er plassert slik at det er naturlig at dyrene ser åpningen og trekker inn i denne. Bakkefeller gjør det ofte best der du har naturlige søkk i terrenget om du er i skogen eller fjellsprekker i skjærgården om du er ute etter mink på små øyer. Der vil dyrene ofte trekke langs den dypeste renna om du vil i dette søkket, evt langs med eller kanskje til og med i bekken om det renner vann her. Står bakkefellen ikke i et slikt søkk men bare vilkårlig plassert på flat bakke kan du fortsatt kunne få fangst, men du er kanskje mer avhengig av luktstoffer for å trekke inn dyrene.


  Har du plassert en bakkefelle som ikke leverer bør du kanskje vurdere å bytte denne til en trefelle eller motsatt. Grunnene til det er mange. Bakkefeller kan for eksempel i noen omeråder være utsatt for mus og rotter som spiser opp foret ditt og kanskje til og med utløser fellen slik at når måren eller minken faktisk kommer er det fritt fram. En trefelle vil også spre lukt over et større område. Trefeller fungerer ofte veldig godt, spesielt i tett skog, men i noen områder vil dyrene være skeptiske til å forlate bakken og vil derfor vegere seg mot å klatre opp til fellen. Trefeller er ofte lette å bruke på bakken. Her er det viktig å huske på at det må være minimum 30 cm inn til slagmekanismen slik at man ungår å fange utilsiktet vilt og tamdyr. Se også miljødirektoratets egne sider


  Er fellen riktig satt opp?

  Kanskje er bakkefellen for trang? Inngangshull til mink er typisk 7cm og 9 cm til mår. Selve fellekassen bør heller ikke være for trang. Fellen må ha plass til å utløses. Stor mår eller mink er også ofte mer skeptiske til å gå inn i små klaustrofobiske kasser. 1-2 cm kan gjøre mye på romfølelsen eller kassefølelsen om du vil. Luftehull kan ofte gjøre dyrene mindre skeptiske og det gjør det også lettere for luktstoffer og sive ut av fellen. Både bakkefeller og trefeller kan med fordel kamufleres eller tildekkes noe med grankvist eller lignende for å få de til å se mer naturlige ut, men her er det også viktig å ikke overdrive.


  Adkomst til fellen

  Avhengig av sted og type felle er det her flere ting man kan gjøre for å utbedre adkomsten til fellen. Det er viktig at fellens inngang er åpen og synlig. Rundt bakkefeller kan man flytte på stokker og nærliggende steiner slik at dyrene ledes mot fellens inngang. Til trefeller kan man for eksempel sette opp trestokker som leder til fellens ingang. Disse kan man med fordel påføre luktstoffer for å tiltrekke dyrene.


  Luktbilde

  Dette går både på at vi som sjekker fellene ikke må avsette for mye lukt og bruk av attraktorer for å trekke inn dyr. Om mulig bør du unngå å gå helt inn til fellen når du skal sjekke den. Når det gjelder attrakturer er det en mengde luktstoffer man kan prøve seg frem til. Tyntflytende luktstoffer bærer ofte lengre med vinden og vil på den måten gi mer pels i kassa. 


  Anisolje er kanskje det mest universelle luktstoffet på markedet og kan med fordel brukes på både mår og mink, men det finnes mange luktstoffer som er spesialisert på ulike typer dyr, som varer lenge og sprer seg langt. Skal du ha maks effekt av luktstoffet ditt bør du bruke en luktholder av noe slag, for eksempel en Key-Wick som holder på luktstoffet, får det opp fra bakken og sørger for at det sprees med vinden. Luktstoffer kan med fordel også brukes til trefeller, Her vil ofte duften sprees enda lenger da lukten og fellen er høyere opp fra bakken.


  Har du gått gjennom punktene ovenfor og gjort nødvendige utbedringer har du allerede økt kjangsene dine. Men det kan jo være andre faktorer som spiller inn. Er det for åpent der du har satt fella? Dette kan gjøre dyrene skeptiske til rovfugler. Mus og rotter har vi vært innnom. Disse kan både spise opp foret ditt og utløse fella.


  Det viktigste er å ikke gi seg. Roter på fellene dine om de ikke fungerer, flytt på de, eksprementer med luktstoff-typer og mengder. Plutselig knekker du koden………

  LES OGSÅ: SLITER DU MED Å FÅ MÅR I FELLA?


  Skitt fangst!

  Relaterte artikler