Termisk Kikkert/Kamera - Dette må du å vite om Termisk Optikk

Termisk Kikkert/Kamera - Dette er trenger du å vite om Termisk Utstyr
Artikler

Termiske Kameraer og Kikkerter: En Innføring

Termiske kameraer og kikkerter transformerer måten vi ser verden på – bokstavelig talt. I stedet for å fange opp synlig lys, som et vanlig kamera, fanger disse enhetene opp varmesignaturer i form av termisk stråling, også referert til som Infrarød stråling,  som objekter og levende vesener avgir. Det resulterer i bilder som gir en helt ny innsikt i verden rundt oss.

Hvordan fungerer Infrarøde/termiske (varmesøkende) kamera?

Alle objekter avgir en viss mengde infrarød stråling, og denne strålingen kan oppfattes og omgjøres til synlige bilder ved bruk av en termiske sensorer. Mengden infrarød stråling avhenger av objektets temperatur, og mens planter, bakken og andre gjenstander vanligvis har omtrent samme temperatur som omgivelsene, skiller dyr seg ut ved at de avgir mer varme. Dette varmenivået varierer avhengig av hvilken del av kroppen det gjelder. En termisk kikkert er i stand til å oppdage disse varmesignalene og transformere de til tydelige bilder.

Det er viktig å merke seg at en termisk kikkert fungerer effektivt både dag- og nattestid, og den gir deg muligheten til å se i totalt mørke ved å fange opp infrarød stråling.


Er du på utkikk etter en termisk kikkert? se vårt utvalg her, vi har både kikkerter og monokularer.

Termiske Kameraer og Kikkerter: En Teknisk Innføring

La oss gå i dybden på de tekniske aspektene av termiske kameraer og kikkerter slik at vi virkelig forstår hva som gjør dem så effektive og hvordan vi kan bruke de riktig.

Kjernekomponentene Utforsket
 1. Objektivlinsen:

  I en termisk kikkert er dette øyet som ser fanger opp termiske varmesignaler i  omgivelsene rundt oss. Den spiller en avgjørende rolle for ytelsen til enheten. Brennvidden til objektivlinsen er et nøkkelparameter. Jo større brennvidde, jo større forstørrelse, noe som gjør det lettere å observere objekter på lang avstand. En større Brennvidde kommer på bekostning av synsfeltet, som blir smalere når brennvidden øker.

  Deteksjonsområdet, eller hvor langt du kan oppdage objekter, avhenger også av objektivlinsens brennvidde. Jo større brennvidde, jo lengre deteksjonsområde, forutsatt at den termiske sensoren forblir den samme. Når du designer en termisk kikkert, må du derfor nøye vurdere oppgavene den skal utføre. Ønsker du å oppdage objekter på lang avstand med høy forstørrelse, eller trenger du et bredere synsfelt for raskere oppdagelse?

  Materialene som brukes til objektivlinsen er også viktige. Enkeltkrystallgermanium og chalcogenide glass er vanlige valg på grunn av deres evne til å la infrarød stråling passere gjennom. For å beskytte objektivlinsen mot skader brukes spesielle belegg, som diamant-lignende karbon (DLC).

 2. Termisk Sensor(Microbolometer):

  Termiske sensorer er nøkkelen til å gjøre en termisk kikkert til et fungerende verktøy for å tolke varme signaturene til objekter. Den mest interessante egenskapen til mikrobolometere er evnen til å registrere tempraturforandringer i omgivelsene.

  Mikrobolometeren består av et komplekst sett med komponenter, hvorav antallet piksler er en viktig indikator. Pikslene fungerer som individuelle sensorer som registrerer infrarød stråling. Jo flere piksler en mikrobolometer har, desto høyere blir oppløsningen i termisk bildet, og jo flere detaljer kan den fange opp.

  Det er viktig å merke seg at termiske kikkerter ofte har en forvalg av fargepaletter som viser temperaturforskjellene på skjermen. Disse palettene er softwarebaserte og kan tilpasses brukerens preferanser.

 3. Display og oppløsning:

  I en termisk kikkert er displayet og oppløsningen på skjermen avgjørende for brukeropplevelsen og ytelsen. Displayet er skjermen som viser det termiske bildet, mens oppløsningen angir hvor detaljerte bildene er. Her ser vi nærmere på disse to viktige aspektene:

  Display:

  • Displayet i en termisk kikkert er avgjørende for å vise termiske bilder i sanntid. Vanligvis bruker termiske kikkerter LCD- eller OLED-skjermer for å vise bildene.
  • OLED-skjermer har fordeler som høyere kontrast, bedre synlighet i lavt lys og raskere respons, spesielt ved temperaturvariasjoner.
  • Kvaliteten på displayet påvirker direkte hvor klart og tydelig du kan se termiske bilder, spesielt i varierende lysforhold.
  • En klar og kontrastrik skjerm er viktig for å skille varmeobjekter fra bakgrunnen og for å identifisere detaljer i bildet.

  Oppløsning:

  • Oppløsningen i en termisk kikkert angir hvor mange piksler som utgjør bildet. Jo høyere oppløsning, jo mer detaljert er bildene.
  • En høy oppløsning er avgjørende for å oppdage og identifisere objekter på lang avstand, spesielt når temperaturforskjellene er små.
  • Oppløsningen måles vanligvis i piksler, for eksempel 320x240 eller 640x480.
  • Høyere oppløsning gir bedre termisk oppløsning, som gjør det lettere å skille varmeobjekter fra hverandre og fra bakgrunnen.

  I praksis betyr dette at en termisk kikkert med høy oppløsning og et kvalitetsdisplay vil gi bedre bilder med mer detaljer og kontrast. Dette er spesielt viktig i situasjoner der du trenger å observere i lite lys eller når objekter er langt unna. Så når du vurderer en termisk kikkert, er det lurt å se etter modeller med høy oppløsning og en god kvalitetsdisplay for å sikre optimal ytelse og nøyaktighet i observasjonene dine.

 4. Okular:

  Okularets hovedoppgave er å fungere som brukerens primære grensesnitt for å visualisere det termiske bildet som genereres av de følsomme sensorene.  Okularet er ofte utstyrt med flere funksjoner som forbedrer og beriker brukeropplevelsen.

  En av de mest betydningsfulle funksjonene er zoom-justering. Dette gir brukeren muligheten til å forstørre eller forminske det termiske bildet, noe som er spesielt nyttig når man ønsker å inspisere detaljer på lang avstand eller få oversikt over store områder. Deretter kommer fokusjustering, som gir mulighet for finjustering av bildefokuset. Dette eliminerer uskarphet og sikrer at brukeren oppnår optimal bildekvalitet, uavhengig av avstanden til det termiske objektet.


Bruksområder

Termiske kameraer og kikkerter har en bredt spekter av bruksområder, og de har blitt uvurderlige verktøy innen jakt og friluftsliv. Disse avanserte enhetene bruker teknologi med IR- sensorer for å registrere varmesignaturer fra objekter og skaper klare bilder både på dagtid, i totalt mørke eller i utfordrende værforhold. Denne teknologien må ikke forveksles med IR-kikkerter som bruker IR-lys for å lyse opp et område slik at et IR-kamera kan se det opplyste området.

Her er en nærmere titt på hvordan termiske kameraer og kikkerter forbedrer jakt- og friluftsopplevelsen:

1. Jakt: Termiske kameraer gir jegeren en betydelig fordel ved å muliggjøre observasjon og identifikasjon av vilt i mørke.

2. Friluftsliv: For friluftsentusiaster gir termiske kameraer muligheten til å navigere i mørket, finne tapte gjenstander og oppdage farer som ville være usynlige for det blotte øye. Dette forbedrer sikkerheten og gir en økt grad av utforskning i naturen.

3. Redning: Termiske enheter er uvurderlige i redningsoperasjoner, da de kan oppdage varmekilder som savnede personer i nødsituasjoner. Dette gjør det lettere for redningsmannskaper å lokalisere og redde de som trenger hjelp.

4. Overvåking av dyreliv: Termiske kikkerter brukes ofte til å studere dyreliv og dokumentere atferdsmønstre uten å forstyrre eller skremme dyrene. Dette gir forskere verdifull innsikt og bidrar til bevaring av naturen.

Samlet sett har termiske kameraer og kikkerter en allsidig og avgjørende rolle innen jakt og friluftsliv. De forbedrer sikkerheten, øker suksessraten for jakt, og gir muligheten til å oppleve naturen på en helt ny måte. Enten det er for jakt, turliv eller redning, har denne teknologien forvandlet hvordan folk samhandler med utendørsmiljøet.

 

Er du på utkikk etter IR Nattoptikk? se vårt utvalg her.

 

Ofte stile spørsmål rundt termiske kikkert


Lovligheten av Termisk Kikkertbruk i Norge

"En termisk kikkert eller kikkertsikte innebærer ikke bruk av «kunstig lys». Bruk av slikt utstyr rammes derfor ikke av forbudet i viltloven § 20 tredje ledd andre punktum, og er dermed ikke ulovlig å bruke på jakt etter gjeldende rett." Les mer om lovighet i dette blogginnlegget


Forskjellen på Infrarød nattoptikk og termisk optikk?

Nattoptikk baserer seg på IR-lys for å produsere et digitalt bilde, vanligvis i svart-hvitt eller sort og grønt. Nattoptikk er avhengig av tilgjengelig lys og forsterker det for å gi brukeren bedre synlighet i mørket. Noen ganger kan måneskinn være tilstrekkelig, og andre ganger bruker man et eget IR lys, en laserdiode eller LED-lys for å belyse det man ønsker å se. Benytter man IR-lys eller andre lyskilder på nattoptikk i jaktsammenheng regnes dette som bruk av kunstig lys.

Termisk optikk, derimot, bruker objektets naturlige infrarøde varmeutslipp for å generere et bilde. Det fungerer uavhengig av lysforhold og gir brukeren muligheten til å se varmesignaturene fra objekter, inkludert levende vesener, uansett omgivelsene er helt mørke. Høy luftfuktighet vil redusere deteksjonsavstanden.

Relaterte artikler